Projecten

In­te­ri­eur­ont­werp wo­ning Lands­meer

 

In­te­ri­eur­ont­werp ap­par­te­ment Am­ster­dam 

 

Plat­te­grond en kleur­ad­vies nieuw kan­toor af­bouw­be­drijf

 

In­te­ri­eur­ont­werp show­room van Keu­len Hout- en Bouw­ma­te­ri­a­len te Am­ster­dam- in ont­wik­ke­ling

 

In­te­ri­eur­ont­werp  ASM Afbouw­sys­te­men te  Zee­wol­de